ทำความรู้จักการ Incentive tour ของรางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

Incentive tour คือ การจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing เพื่อมอบเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานในแผนกใดแผนกหนึ่ง เป็นรูปแบบการมอบของขวัญที่จะสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เชื่อว่าสำหรับเด็กจบใหม่หรือใครหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าการจัดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นคืออะไร มีรูปแบบใดบ้าง ดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแบบ Incentive ที่พนักงานทุกคนควรทำความเข้าใจ คือ

1.Incentive tour การจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing คือการสร้างความสัมพันธ์
การมอบรางวัลเป็นการท่องเที่ยวของทางบริษัทนั้น มักจะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับรางวัลกับตัวองค์กร มีลักษณะเป็นการซื้อใจและทำให้ผู้รับรางวัลรู้สึกถึงการเห็นความสำคัญของทางบริษัทที่มีต่อผู้ได้รับรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้มักจะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร, เป็นผู้ที่ทำยอดขายที่ดี, เป็นผู้ที่ทำงานแล้วมีศักยภาพสูง และเป็นผู้ที่ทำงานดีเยี่ยมในสายงาน เป็นต้น

2.การจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing สร้างแรงบันดาลใจ
การจัดท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงานนั้น มักจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไปในตัว เพราะการมอบทริปท่องเที่ยวจะพาไปสู่ประเทศที่ให้ทั้งความสวยงาม การพักผ่อนหย่อนใจที่สุดแสนเพลิดเพลิน และเป็นประเทศที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของบุคคลที่ได้รับรางวัล ได้มากขึ้น รางวัลนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในการสอดแทรกเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจของพนักงานที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

3.การจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing กระตุ้นการทำงาน
การมอบรางวัลการท่องเที่ยวประจำปีนั้น นัยยะหนึ่งจะหมายถึงการแข่งขันของพนักงานหลายๆ คน หรือทีมต่างๆ ภายในบริษัท จึงถือว่าเป็นรางวัลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะ ทำให้เกิดการแข่งขันและสร้างศักยภาพของพนักงานแต่ละคนหรือแต่ละฝ่ายให้ดีขึ้น ที่สำคัญคือหลังจากการท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มอีกด้วย จึงถือว่าเป็นรางวัลที่กระตุ้นคนทำงานชั้นดีเลยทีเดียว

4.การจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing เพิ่มความรู้
การท่องเที่ยวประจำปีเพื่อเป็นรางวัลนั้น จะมีการจำแนกการนำเที่ยวออกมา 2 รูปแบบ บางบริษัทอาจจะพาไปในรูปแบบท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ในบางบริษัทจะเป็นรูปแบบจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่ม โดยจะเป็นกิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการจัดนำเที่ยวที่ได้ทั้งความเพลิดเพลิน ให้การ workshop ที่ดีและให้กิจกรรมที่พนักงานสามารถเรียนรู้งานของตัวเองได้มากกว่าเดิม

5.การจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing รางวัลแจกได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
รางวัล Incentive tourการจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing นั้น สามารถแจกได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มพนักงาน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบริษัทแต่ละแห่ง ถ้าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญและสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นจำนวนมาก ก็จะได้รับเป็นรางวัลเดี่ยวที่คุณอาจจะได้ท่องเที่ยว พักผ่อน และพักในโรงแรมหรือสถานที่พักสุดหรู ส่วนการได้รับรางวัลแบบกลุ่มอาจจะเป็นการแข่งขันกันของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เมื่อฝ่ายใดทำงานได้ดีที่สุดฝ่ายนั้นทั้งฝ่ายก็จะได้รับรางวัลให้ไปท่องเที่ยวพร้อมกัน แต่ไม่ว่าจะจัดเดี่ยวหรือจัดเป็นทีม เมื่อได้รับรางวัลไปแล้วย่อมได้รับทั้งความเพลิดเพลินและประโยชน์จากรางวัลนี้เหมือนกันทั้งคู่

การมอบรางวัล Incentive tourการจัดท่องเที่ยวประจำปี Company Outing นั้น บางบริษัทไม่ได้ให้แค่เพียงการเดินทางเท่านั้น แต่จะมีการมอบเงินรางวัลหรือของรางวัลมูลค่าสูงต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้มากขึ้น ดังนั้นเมื่อไปท่องเที่ยวแล้วจึงต้องมีการจัดงานเพื่อแจกรางวัลอื่นๆ เพิ่มเติมพร้อมการถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งถ้าคุณเป็นบริษัทที่ต้องการจัดท่องเที่ยว เพื่อให้กลายเป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่สร้างความประทับใจต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี คุณสามารถจ้างบริษัทรับจัดท่องเที่ยวประจำปีที่มีประสบการณ์ เพื่อทำให้คุณได้พาพนักงานของคุณ ไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย สร้างความสุขตลอดทริปและสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายตลอดการเดินทางอีกด้วย

ติดตามเรา