4 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท (Company Outing Trip)

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท (Company Outing Trip)  คือ การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เป็นการพาพนักงานทุกคนออกไปสร้างแรงบันดาลใจและมองหาไฟในการทำงานที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและช่วยทำให้พนักงานได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Company Trip (กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท) จะได้รับ 4 ประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาศักยภาพในการทำงาน
  การจัด Outing trip หรือที่พนักงานส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่าท่องเที่ยวประจำปี ทุกบริษัทมักมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การเน้นให้พนักงานได้รับความผ่อนคลายจากการได้ท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน พร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน เพิ่มความสามัคคีและสร้างเสริมความรู้ให้กับกลุ่มพนักงานที่ออกเดินทางไปด้วยกัน  มีการเพิ่มกิจกรรมการ workshop, การเล่นเกม, การพัฒนาศักยภาพในด้านการเข้าสังคม, การใช้ชีวิตร่วมกัน และอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางาน เพิ่มความสร้างสรรค์ และทำให้คุณเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน ไปพร้อมการสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างดีเยี่ยมมากขึ้น
 2. เพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน
  กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท (Company Outing Trip) จะช่วยลดปัญหาเรื่องความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี เพราะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เชื่อมความสัมพันธ์ ได้พูดคุยปรับความเข้าใจและได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดทั้งการเดินทาง  โดยเฉพาะการเล่นเกม การจัดกิจกรรม workshop และการออกไปท่องเที่ยวนั้น จะเป็นอีกตัวช่วยเสริมทำให้พนักงานที่เคยขัดแย้งกันอาจจะได้เห็นมุมมองที่ดีของกันและกัน จนสามารถที่จะกลับมาพูดคุยพร้อมทำความเข้าใจกันใหม่ได้อีกครั้ง
 3. ทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
  ถ้าคุณต้องการเติบโตภายในสายงานของตัวเองอย่างราบรื่น การเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นการไป Company Trip (กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท) จึงถือว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้คุณเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมภายในองค์กรผ่านทาง workshop และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าคุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดให้ จะยิ่งทำให้คุณมีความสุขในการทำงานและสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้อย่างสบายใจเลยทีเดียว
 4. ลดอัตตาในตัวเองลง (Ego)
  การจัดกิจกรรมcompany outing trip (กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีบริษัท)  นี้จะช่วยทำให้ผู้ที่มีอัตตาหรือ Ego ในตัวเองสูงหลายคนสามารถปรับตัวเพื่อเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ดีมากขึ้น เพราะจะสร้างให้เกิดความเข้าใจกันทั้งระหว่างพนักงานด้วยกันเองและพนักงานกับองค์กร  การจัดกิจกรรมนั้นจะช่วยทำให้ทุกคนสอดคล้องกัน เท่าเทียมกัน จึงทำให้ผู้ที่มี Ego สูงจะเข้าใจต่อความรู้สึกของคนรอบข้างได้ง่ายมากขึ้น

ดังนั้น ถ้าคุณเป็นหนึ่งในบริษัทที่กำลังสนใจจัด Company Trip หรือ การจัดงานท่องเที่ยวประจำปี คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการเลือกบริษัทรับจัดท่องเที่ยวประจำปีที่มีประสบการณ์ สามารถนำพาพนักงานภายในบริษัทของคุณทุกคนไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังเป็นผู้ช่วยในเรื่องการจัด workshop และกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมทั้งความรู้ เสริมความสามัคคี และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันได้อย่างดีเยี่ยม เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถจัดกิจกรรมไปพร้อมการท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจแน่นอน

ติดตามเรา